Kontroler JKC

 

Kontroler JKC, nowy zaawansowany kontroler zaprojektowany w oparciu o chipie mikrokomputera. Kontroler JKC jest przeznaczony do sterowania działaniem system uzdatniania wody i urządzenia typu przepływu regeneracji. To może niezależnie kontrolować system filtracji wielozaworowej, zmiękczania i odsalania.

Kontroler JKC ma wiele funkcji, takich jak wyświetlanie ilości, wskazanie pozostałej pojemności, program zainstalowanego odzyskiwania danych, wyświetlanie cykli prądu, sygnał sprzężenia zwrotnego, sygnał zewnętrzny z zaworu elektromagnetycznego.

Korzyści:

 • ochrona hasłem
 • (kontrol 1-3 urządzeń) przepływomierz wielodniowego przepływu i przepływomierz akumulatorowy.
 • Urządzenie wyświetla i kasuje całkowite natężenie przepływu.
 • Różne systemy (praca, regeneracja, czuwania, opinie) wskazania stanu
 • Lokalne zmuszona ręczna regeneracja.
 • Zdalne zmuszone sterowanie sygnału do rozpoczęcia regeneracji
 • wybor parametru przepływomierza
 • Odwzorowanie natężenia przepływu systemu (0-999t / h) i wartość pozostałego czasu ustawionego 1-9999.9t
 • Wyświetla całkowitą ilości serwisowej i funkcja resetu
 • Wyświetlanie kroków roboczych (utrzymanie, regeneracja, tryb gotowości, sprzężenie zwrotne)
 • Alternatywny start manualny
 • Sygnał zdalnego sterowania
 • Wybór czasu zewnętrznego sygnału na regenerację (2 - 9999 sekund)
 • Odwzorowanie stanu regeneracji sprzężenia zwrotnego
 • Wybór systemu: wolny wybór C1, D2, D3, E2, E3
 • Pomocnicze wyjście systemu w regeneracji sterującego zaworu elektromagnetycznego
 • Ochrona przed awarią zasilania: parametr konfiguracji może być przechowywany przez okres 3 lat
 • Skrzynka wykonana z plastiku, który jest odporna na działanie wody, kurzu, i korozję
 • może być montowany na ścianie lub na wsporniku
 • w połączeniu z Autotroll, Fleck

 

 

Specyfikacji techniczne

Projekt Parametry
Parametry techniczne zużycia energii 110V/AC 220V/AC 50/60HZ 5W
Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia 4-60°C
Wymiary 290×190×140
Wejście impulsowe Prostokątna tętna 0-150HZ, sensor (prąd stały), napięcia 5-24V
Zakres objętości wody 1-9999m3
Sygnał wyjściowy 3 przekaźnika, styk pasywny, pojemności kontaktowe,AC220V/2A
Sygnał wyjściowy zaworu elektromagnetycznego Styk pasywny, pojemności kontaktowe AC220V/2A
Sygnał wyjściowy zaworu elektromagnetycznego Pasywny kontakt

 

 

 

Zastosowanie JKC

 

 

Przez kontroler JKC idzie przekazywanie danych pomiaru z różnych system wodnych, gdy system osiągnie określoną wartość dla sygnału wyjściowego, JKA zaczyna sterować systemem i dokonać regenerację

 

Zastosowania JKC

Tryb kontroli Tryb systemu Liczba zbiorników Tryb sterowania
Pojedyncze zmiękczanie JKA  Q 1 Sterowanie przepływem
Dwie przemienne systemu zmiękczania (JKC+dwa JKA) D2 2
 Dwie zmienne systemu zmiękczania  (JKC+ dwa JKA) E2 2
Dwa w serwisie, jeden na regeneracji lub rezerwie (JKC + trzy JKA) D3 3
Trzy przezmienne (JKC+ trzy JKA) E3 3

 

 

Pobieranie

No Nazwa pliku Pobieranie
1 Instrukcja JKC JKC manual.pdf

Katalog