Zastosowanie system wielozaworowych

Systemy wielezaworowe są przeznaczone do zarządzania przepływem w systemach:

 

Typowe zastosowania system wielozaworowych są:

Standardowy system wielezaworowy składa się z następujących jednostek:

Sterownik mikroprocesorowy za dany program, przy pomocy dystrybutora hydro-pneumatycznego, powoduje Y-zaworów on/off, znajdujące się na poszczególnych rurociągach systemu technologicznego. W ten sposób wykonane kontrolę procesów technologicznych przedsiębiorstwa.

 

Przykłady zastosowania systemów wielozaworowych:

Przemysł spożywczy

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł chemiczny

Przemysł żelaza i stali

Przemysł petrochemiczny

Przemysł włókienniczy

Katalog